Brak data: URI w IE7

Malutkie pliczki (grafiki z wzorami tła, zaokrąglone rożki, linie) można osadzić bezpośrednio w arkuszu CSS za pomocą specjalnych „adresów” zawierających dane pliku.

Innym zastosowaniem data: są dynamicznie generowane grafiki, które mogą być wygenerowane i wysłane wraz z dokumentem HTML.

Niestety IE przed v8 tego nie obsługuje i dla niego trzeba tworzyć i wysyłać osobne pliki, które na dodatek wolno ładuje.

Rozwiązanie

Jedyne znany sposób zdekodowania data: URI wymaga przesłania całego zakodowanego pliku do zdekodowania na serwerze, co czyni użycie data: URI kompletnie bezsensownym.

Najlepiej generować pliki w osobnych zapytaniach, przekazując parametry w URI lub cookies (sesjach).


Spis bugów


Zmodyfikowano: 10.03.2008, 09:08
submit