<body> z nadaną szerokościa w IE6

Absolutnie pozycjonowane obiekty w <body> znikają w IE, jeśli body ma nadaną szerokość.

Jeśli są pozycjonowane względem innego elementu w <body>, to zmiana wielkości okna (generalnie reflow dokumentu) nie wpływa na absolutnie pozycjonowane obiekty, gdy powinna.

Rozwiązanie

Trzeba treść strony owijać w dodatkowy <div>, aby uzyskać stałą szerokość strony.


Spis bugów


Zmodyfikowano: 16.08.2011, 03:55
submit