Niepełna obsługa background-attachment:fixed w IE6

Umożliwia tworzenie ciekawych efektów wyglądających jak półprzezroczystości, a także łatwe i wydajne nadanie różnego tła wszystkim elementom menu.

Twórcy Explorera wymyślili tę właściwość, a Internet Explorer (do wersji 6) pozostał w tyle z jej obsługą.

Rozwiązanie

Skrypt IE7 emuluje obsługę tej właściwości.


Spis bugów


Zmodyfikowano: 07.09.2006, 11:03
submit