Atrybut alt nie jest ukrywany

Internet Explorer traktuje alt jak title. To są osobne atrybuty mające różne zastosowania.

Webmasterzy nie znający różnicy używają alt i narzekają, że w pozostałych przeglądarkach nie pokazuje się „dymek”.

alt dla <img/> jest bardzo prymitywny. Można (by) dodać lepsze zastępstwo dla obrazków używając object, ale niestety z tym IE też ma problemy.

Rozwiązanie

Aby upodobnić zachowanie IE do standardowego należy ustawić title="" każdemu obrazkowi z alt różnym od "".

Aby inne przeglądarki zachowywały się jak IE należy ustawić taki sam alttitle.


Spis bugów


Zmodyfikowano: 07.09.2006, 10:38
submit