Brak obsługi addEventListener w IE

Metoda addEventListener pozwala łatwo przypisać elementom dokumentu wiele funkcje obsługujące zdarzenia. Brak jej w Internet Explorer.

Rozwiązanie

Internet Explorer posiada swój wariant tej funkcji — attachEvent, jednak jest to słaby substytut:


Spis bugów


Zmodyfikowano: 20.06.2007, 08:47
submit