Obiekt XMLHttpRequest w IE <7

Wywołanie obiektu

W Internet Explorer 6 i starszych XMLHttpRequestjest częścią kontrolki ActiveX, dlatego jego wywołanie wygląda nieco inaczej:

 var obiekt = new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP');

Biblioteka XMLHTTP posiada dosyć dużą liczbę wersji. Użyty obiekt Microsoft.XMLHTTP jest najstarszy i może być bezpiecznie używany do prostych operacji. Nowszy jest Msxml2.XMLHTTP.

Zmienna getXMLHttpRequest uwzględniająca IE

 var getXMLHttpRequest = XMLHttpRequest ? new XMLHttpRequest : new ActiveXObject(navigator.userAgent.indexOf("MSIE 5") > -1 ? "Microsoft.XMLHTTP" : "Msxml2.XMLHTTP");

Spis bugów


Zmodyfikowano: 29.08.2011, 23:52
submit