Typy danych w Atom

Elementy <content>, <summary><title> mogą zawierać zwykły tekst, HTML, XHTML lub nawet osadzone pliki.

Rodzaj zawartości: type

Tekst: type="text"

Atrybut type ma domyślną wartość text, co oznacza, że zawartością elementu jest zwykły, niesformatowany tekst.

 <title>Przykładowy tekst</title>

 <summary type="text">To jest zawartość elementu &lt;summary&gt;</summary>

Tekst musi używać encji do zapisu "<", ">" oraz "&", aby nie kolidować ze składnią pliku XML.

XHTML: type="xhtml"

Zawartością ma być jeden element <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">, który z kolei może zawierać dowolny kod XHTML, który był by w nim poprawny.

Atrybut xmlns<div> określa, że to element należący do przestrzeni nazw XHTML, dzięki czemu elementy XHTML nie będą mylone z elementami Atom.

 <title type="xhtml">
  <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   To <em>jest</em> zawartość elementu &lt;title&gt;
  </div>
 </title>

HTML: type="html"

Ponieważ HTML nie jest kompatybilny z XML nie może być w nim użyty bezpośrednio tak, jak XHTML. Dlatego musi zostać potraktowany podobnie jak tekst i być ujęty w CDATA.

Żeby umieścić fragment HTML:

 <p>Użycie HTML <em>wymaga</em> użycia CDATA</p>

Trzeba go zapisać następująco:

 <content type="html">
 <![CDATA[
  <p>Użycie HTML <em>wymaga</em> użycia CDATA</p>
 ]]>
 </content>

W PHP jeśli używa się DOM, wystarczy cały kod do wstawienia dodać używając createCDATASection().


Zmodyfikowano: 30.08.2011, 11:07
submit