Konwersja Atom do RSS

Atom 1.0 do RSS 2.0

Samemu przez XSLT

Konwersję można wykonać za pomocą arkusza XSLT.

Jak użyć XSLT w PHP5?

  $kanal = new DOMDocument; $kanal->load('kanal_atom.xml'); /* stwórz lub wczytaj kanał */
  $arkusz = new DOMDocument; $arkusz->load('atom2rss.xsl');
  $procesor = new XSLTProcessor;
  $procesor->importStylesheet($arkusz);
  $wynik = $procesor->transformToXML($kanal); /* $wynik będzie stringiem zawierającym XML */

Z pomocą serwisu

FeedBurner to serwis pomagający dystrybuować kanały i dodawać do nich reklamy. Przy okazji ma opcję smartfeed, która automatycznie „w locie” konwertuje Atom 1.0 na inny format, gdy wykryje stary/niekompatybilny czytnik.

Atom 0.3 do Atom 1.0

Atom 0.3 był roboczą wersją i od czasu opublikowania ostatecznej wersji 1.0 uważany jest za przestarzały. Najlepiej zaktualizować swój serwer, aby generował najnowszą wersję.

Zmieniono element <feed>

Zmieniła się przestrzeń nazw. Usunięto atrybut version.

  <feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">

Dodano identyfikator kanału

Element <id> jest teraz wymagany również dla kanału jako całości. Dodaj <id> do <feed>.

Ułatwiono aktualizację

Zaleca się dodawanie <link rel="self">

Uproszczono typy danych

Usunięto atrybut mode<summary>, <content>, itp. Zamiast tego type przyjmuje specjalne wartości: text, htmlxhtml. Zobacz opis typów danych.

Dodano kategorie

Nie trzeba używać <dc:subject> i są dodatkowe możliwości. Opis kategorii Atom.

Zmieniono nazwy elementów i atrybutów

StaraNowaUwagi
<tagline><subtitle>
<modified><updated>Można użyć dowolnej strefy czasowej
<copyright><rights>Dopuszczalne także dla wpisów
<issued><published>Element opcjonalny
<url><uri>w <person>
<generator url=""><generator uri="">

Usunięto elementy

Jest możliwość skonwertowania Atom 0.3 na 1.0 arkuszem XSLT, ale to raczej rozwiązanie krótkoterminowe.


Zmodyfikowano: 29.08.2011, 02:42
submit