Wpisy w kanałach

Wewnątrz <feed> umieszcza się elementy <entry>, które opisują poszczególne wpisy.

Rozbudowany przykład samego wpisu:

 <entry>
  <title>Atom draft-07 snapshot</title>
  <link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://example.org/2005/04/02/atom"/>
  <link rel="enclosure" type="audio/mpeg" length="1337" href="http://example.org/audio/ph34r_my_podcast.mp3"/>
  <id>Adres/wpis1/</id>
  <updated>Data modyfikacji</updated>
  <published><?php echo date(DATE_ATOM) ?></published>
  <author>
   <name>Mark Pilgrim</name>
   <uri>http://example.org/</uri>
   <email>[email protected]</email>
  </author>
  <contributor>
   <name>Sam Ruby</name>
  </contributor>
  <contributor>
   <name>Joe Gregorio</name>
  </contributor>
  <content type="xhtml" xml:lang="en" xml:base="http://diveintomark.org/">
   <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <p><em>[Update: The Atom draft is finished.]</em></p>
   </div>
  </content>
 </entry>

Elementy obowiązkowe w <entry>

Tytuł wpisu: <title>

Tytuł wpisu to wszystko, co pokazują dynamiczne zakładki Firefox

Tytuł tego wpisu. Musi być jasny, zwięzły i różny od tytułów innych wpisów.

Data aktualizacji wpisu: <updated>

Element <published> może zawierać datę pierwszej publikacji

Format taki sam jak elementu <updated> kanału, z tym że data ma być datą ostatniej modyfikacji tego wpisu. Jeśli wpis się zmieni, to data w jego elemencie <updated> też powinna.

W PHP drugi parametr dla date() pozwala podać określony czas (unix timestamp) do sformatowania. Przydatne może być UNIX_TIMESTAMP() z MySQL.

Unikalny, niezmienny identyfikator wpisu: <id>

Bardzo ważne jest, żeby każdy wpis miał swój własny, niezmienny, unikalny identyfikator.

Autor: <author>

Składnia identyczna jak elementu <author> dla kanału, z tym, że określa autora (lub autorów) tego konkretnego wpisu.

Jeśli nie ma podanego autora kanału, to każdy wpis musi mieć podanego swojego autora.

Treść wpisu

Strona WWW: <link rel="alternate">

Wpisy zazwyczaj wskazują na stronę WWW, gdzie jest ich oryginalna, pełna treść. Najczęściej używane są ścieżki absolutne, lecz link może być również relatywny do lokalizacji kanału:

 <link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="/blog/dzis-jadlem-kotleta.xhtml"/>

Podsumowanie: <summary>

Podsumowanie tego wpisu. Może to być też streszczenie albo wprowadzenie. Ważne, aby zajmowało najwyżej kilka zdań.

Treść: <content>

Jeśli chcesz, możesz umieścić pełną treść wpisu (np. cały post z bloga). Wtedy link do strony WWW, ani podsumowanie nie są konieczne (choć i tak warto je dodać).

Nie umieszczaj skróconej lub inaczej zubożonej treści w <content>. Jeśli nie chcesz w kanale umieścić całości, używaj elementu <summary>.


Zmodyfikowano: 15.08.2011, 08:21
submit