Elementy dotyczące całego kanału

Szablon wygląda tak:

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
 <title>Tytuł kanału</title>
 <author><name>Autor kanału</name></author>
 <updated>rok-miesiąc-dzieńTgodzina:minuty:sekundyStrefaCzasowa</updated>
 <id>Adres URI twojego kanału, nie zmieniaj go gdy przeniesiesz kanał pod nowy adres, na przykład: http://moja-domena.pl/kanaly/atom/2006/moj-pierwszy-kanal</id>
 <link rel="self" href="Adres URI twojego kanału"/>
 <!-- wpisy -->
 </feed>

Kolejność elementów nie ma znaczenia (nawet wpisy mogą być w dowolnej kolejności, bo będą posortowane przez czytniki).

Natomiast ważne jest bezpośrednio w którym elemencie umieszcza się inne elementy. np. <title><feed> oznacza tytuł kanału, ale <title><entry> oznacza tytuł wpisu.

Elementy obowiązkowe w <feed>

<feed> i wszystkie jego elementy należace do Atom muszą być w przestrzeni nazw http://www.w3.org/2005/Atom. Zapewni to następująca deklaracja:

 <feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">

Można spotkać kanały pisane używające przedrostka atom: w nazwie każdego elementu. Używanie przedrostka nie jest koniecznie. Z punktu widzenia XML to jest bez znaczenia, póki przestrzeń nazw jest poprawnie zadeklarowana.

Tytuł kanału: <title>

Kanał może mieć też podtytuł

<title> umieszczone w <feed> ustala tytuł/nazwę kanału. Jeśli kanał zawiera posty z bloga, to tytuł może być taki sam jak bloga. Jeśli to są komentarze do jakiegoś postu, to tytuł może być „Komentarze do Tytuł Tego Postu”, itd.

Tytuł może być tekstem lub HTML/XHTML — zobacz typy danych.

  <title>Co w trawie piszczy</title>

Data aktualizacji: <updated>

Jest to format date-time z RFC 3339

Data kiedy ten plik został wygenerowany. W formacie rok-miesiąc-dzieńTgodzina:minuty:sekundyStrefaCzasowa.

 <updated>2006-04-06T11:30:02+01:00</updated>

W PHP można wygenerować właściwą datę za pomocą date(DATE_ATOM);

Unikalny, niezmienny identyfikator: <id>

Każdy kanał musi mieć identyfikator w formacie URI, który nigdy się nie zmieni i będzie wykorzystywany tylko do tego jednego kanału.

  <id>http://moja-domena.pl/kanaly/atom/2006/moj-pierwszy-kanal</id>

Odpowiednie dobranie identyfikatora jest ważne. Nie kopiuj tych przykładów, tylko twórz własne identyfikatory do każdego kanału i wpisu.

Wpisy: <entry>

Zostaną opisane później.

Elementy zalecane

Autor kanału: <author>

Pozwala podać imię (<name>), e-mail (<email>) i stronę domową (<uri>) autora kanału.

Jeśli nie uważasz kogoś za współautora, a chcesz zaznaczyć jego wkład, to użyj elementu <contributor>

Jeśli kanał ma kilku współautorów, można umieścić element <author> kilka razy. Jeśli poszczególne wpisy mają różnych autorów, to zamiast umieszczać <author><feed> należy podać autora dla każdego wpisu z osobna.

 <author>
   <name>Jan Kowalski</name>
   <email>[email protected]</email>
   <uri>http://example.com/~jankowalski</uri>
 </author>

Link do samego siebie: <link rel="self">

Niekiedy używa się URI kanału jako <id>, ale zastosowanie tych elementów jest zupełnie inne. URI w <link> musi istnieć i może się zmieniać, a w <id> jest odwrotnie.

Atrybut href tego elementu ma być pełnym adresem (URI) pod którym znajduje się kanał.

Potrzebne jest to, ponieważ plik kanału po zapisaniu na dysk traci powiązanie ze stroną, z której został pobrany, a bez tego nie może być aktualizowany.

Jeśli kanał generujesz za pomocą PHP, to adres skryptu możesz uzyskać przez 'http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['REQUEST_URI']. Nie zapomnij o użyciu htmlspecialchars() na wszystkich ciągach znaków wstawianych do kanału.

  <link rel="self" href="http://moja-domena.pl/kanaly/blog.xml"/>


Zmodyfikowano: 15.08.2011, 07:42
submit