Dodatkowe możliwości Atom

Podtytuł: <subtitle>

Może być umieszczony w <feed>. Określa podtytuł dla kanału.

 <subtitle>czyli ostatni zajazd na Litwie.</subtitle>

Kategorie: <category>

Zarówno wpisy, jak i cały kanał może należeć do dowolnej liczby kategorii (można umieścić dowolną ilość elementów <category>).

Identyfikator kategorii zapisuje się w atrybucie term. Jeśli term nie jest zrozumiały dla człowieka (nie musi), to można podać czytelną etykietę w label.

 <category term="priv" label="Wpisy prywatne" />

Zamiast tworzyć własne kategorie można użyć zestawu ogólnie przyjętych kategorii. Wskazuje się go za pomocą atrybutu scheme, który zawiera URI przyjęty dla danego schematu.

 <category term="xhtml" scheme="http://del.icio.us/tag" />
 Oznacza tag „xhtml” z serwisu del.icio.us.

Współtwórca/pomocnik: <contributor>

Sensowne tłumaczenie contributor, które nie myli się ze współautorem?

Zawiera takie same elementy jak <author>, ale oznacza, że opisywana osoba nie jest autorem, ale miała swój wkład w powstanie tego, co przedstawia kanał/wpis.

Data publikacji: <published> (w <entry>)

Ponieważ data w <updated> ma się zmieniać za każdym razem, kiedy coś zmieniło się we wpisie, to można dodatkowo umieścić oryginalną datę, kiedy wpis został opublikowany po raz pierwszy. Format daty w <published> jest taki sam jak <updated>.

Ikona: <icon> (w <feed>)

Zawartość tego elementu jest ścieżką do ikony kanału. Ikona ma być kwadratowa i musi dobrze wyglądać przeskalowana do małych rozmiarów.

 <icon>/ikonka.png</icon>

Logo: <logo> (w <feed>)

Zawartość tego elementu jest ścieżką do loga kanału. Logo będzie wyświetlane większe, niż ikona i ma być dwa razy szersze, niż wyższe.

 <logo>/logo.jpg</logo>

Prawa autorskie: <rights>

Informacje o prawie autorskim dotyczącym treści całego kanału lub jego wpisów.

 <rights>Na licencji GNU General Public License</rights>

Program generujący: <generator>

Jeśli piszesz program generujący kanały, możesz w <feed> umieścić jego nazwę (wewnątrz elementu), odnośnik do strony domowej (w atrybucie uri) oraz wersję (w atrybucie version).

 <generator uri="http://example.com/wypluwaczka" version="7.0b">
  Atomowa wypluwaczka kanałów
 </generator>

Źródło wpisu: <source>

Atom pozwala łączyć ze sobą różne kanały. Element <source><entry> pozwala umieścić dane z jego oryginalnego kanału. W <source> mogą być umieszczone wszystkie elementy oryginalnego <feed> z wyjątkiem <entry> i tych elementów, które nie zostały skopiowane do <entry> w nowym kanale.

 <source>
  <id>http://example.org/</id>
  <title>Fourty-Two</title>
  <updated>2003-12-13T18:30:02Z</updated>
  <rights>© 2005 Example, Inc.</rights>
 </source>


Zmodyfikowano: 15.08.2011, 08:01
submit